Colofon

We geven de voorkeur aan vragen per e-mail
Neem hier contact met ons op:
info@kiesdirekt.de
www.kiesdirekt.de
Telefonisch bereikbaar van 9.30 uur tot 14.00 uur
Telefoonnummer: 0322 2109 5222
Fax: 0421 8967 67923

Locaties
Landelijke levering / geen afhaling
Flensburg, Sleeswijk-Holstein
Osnabrück, Nedersaksen
Frankfurt a.M., Hessen
Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen
Hannover, Nedersaksen
Hamburg, Hamburg
Dortmund, Noord-Rijnland-Westfalen
Berlijn, Berlijn
Neurenberg, Beieren
Heidelberg, Baden-Wuerttemberg

Firma
Bestel Grind
Forstel Group ApS
Oude Kirchenweg 87
24983 Handewitt

Registratiedistrict


BTW-nummer
DE314136631
15/248/10304

Vennoten
Forstel Group ApS
Christian Posborg

Firma Denemarken
Forstel Group ApS
Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Denemarken

Bedrijfsbelastingnummer DK
DK38643355

EU BTW-nummer
DK38643355

Juridische informatie over de website
Alle teksten, afbeeldingen en informatie die hier worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van de aanbieder, tenzij er auteursrechten van derden bestaan. Reproductie, distributie of openbare weergave is altijd alleen toegestaan ​​in het geval van herroepelijke en niet-overdraagbare toestemming van de aanbieder. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle webinhoud waarnaar met links wordt verwezen, aangezien dit niet zijn eigen inhoud is. De gelinkte pagina's zijn gecontroleerd op illegale inhoud; op het moment van verwijzing werd dergelijke inhoud niet gevonden. De inhoud van de gelinkte pagina’s is de verantwoordelijkheid van de betreffende beheerder. De aanbieder heeft hiertoe geen algemene controle- en onderzoeksplicht. Wanneer er echter kennis wordt genomen van een juridische overtreding wordt de bijbehorende link onmiddellijk verwijderd.
DISCLAIMER

1. INHOUD VAN HET ONLINE AANBOD
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, bijv. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, op voorwaarde dat er geen aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van de auteur is. Het gehele aanbod is vrijblijvend en niet bindend..De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. VERWIJZINGEN EN LINKS
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid uitsluitend van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk was om gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden geplaatst, er geen illegale inhoud waarneembaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums, verwijzingslijsten, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de beheerder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. AUTEURSRECHT EN MERKENRECHT
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van alle afbeeldingen, audiobestanden, videobeelden en teksten die in publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, audiobestanden, videobeelden en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiobestanden, videobeelden en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk worden beschermd door derden, zijn volledig onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Er mag niet zomaar worden aangenomen dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden alleen omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. PRIVACYBELEID
Wanneer er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan zonder het invoeren van dergelijke gegevens of door het invoeren van anonieme gegevens of een alias. Het gebruik van in context van het colofon of vergelijkbare bronnen gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden, voor verzending van niet expliciet aangevraagde informatie, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden.

5. GELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waar naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige wet- en regelgeving, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

 
Telefoon